BED&BIKE j.d.o.o.

Primorska 20, 42000 Varaždin, Hrvatska

Član uprave: Izabela Keliš

Upisano u Trgovački sud u Varaždinu MBS: 070153705

Temeljni kapital: 10,00 kn unesen u cijelosti

OIB: 77149144810

IBAN: Sberbank d.d. HR3725030071122000484

Razvoj

Fractas d.o.o.  - www.fractas.com

 

Zasluge

Koristili smo slijedeće ikone kako bi smo prikazali određene dizajn elemente ovog projekta. Sve ikone imaju Creative Commons (CC) licencu.

  • TV by Vectors Market from the Noun Project
  • Coffee Machine by Olivier Guin from the Noun Project
  • Fridge by Vectors Market from the Noun Project
  • Washing Machine by Jaohuarye from the Noun Project
  • dining area by joeartcon from the Noun Project
  • Shower by Maxim Kulikov from the Noun Project
  • hairdryer by Pause08 from the Noun Project
  • Croissant by Prettycons from the Noun Project
  • Microwave by art shop from the Noun Project
  • Ironing board by Andrejs Kirma from the Noun Project